Ekofabryka

Ekofabryka

choć tradycyjna fabryka nie kojarzy się zbyt ekologicznie, ekofabryka już jak najbardziej może, bo zastosowane w niej innowacyjne rozwiązania, jak choćby system fotowoltaiczny, pompy ciepła czy używanie wód opadowych w instalacjach sanitarnych, pozwalają zamknąć obieg i zminimalizować wpływ na środowisko. Nasza fabryka, otwarta w 2020 roku, została dodatkowo zbudowana w systemie BREEAM, co gwarantuje, że podczas budowy korzystano z usług dostawców i podwykonawców lokalnych, a nowoczesny park maszynowy, w który ją wyposażyliśmy, umożliwia maksymalną optymalizację produkcji.

Recykling

Recykling

to przetwarzanie odpadów w materiały, z których powstają nowe produkty. Dzięki temu nie musimy zużywać pierwotnych surowców, a zarazem śmieci nie zalegają na planecie, lecz dostają nowe życie. Recykling najczęściej dotyczy tworzyw sztucznych, papieru i szkła.

Pochodzący z recyklingu – taka informacja na produkcie lub opakowaniu oznacza, że rzecz ta została zrobione z przetworzonych odpadów, a co za tym idzie – nie uszczuplono zasobów ziemi, aby wyprodukować tę rzecz.

Zdatny do recyclingu – to określenie informuje z kolei, że dany przedmiot, kiedy już przestanie być używany, może zostać przetworzony i stać się w przyszłości innym przedmiotem – wystarczy wyrzucić go do odpowiedniego pojemnika na odpady segregowane.

FSC

FSC

co łączy nasze pudełka, karty, plansze, pionki i inne elementy gier? Karton, papier lub drewno, z którego powstały, ma certyfikat FSC, gwarantujący odpowiedzialną produkcję i ochronę lasów przed nielegalnym pozyskiwaniem drewna, wylesianiem czy degradacją drzewostanu. Certyfikat przyznawany jest przez prestiżową, niezależną organizację non-profit (Forest Stewardship Council). Kupując produkty ze znaczkiem FSC, przyczyniasz się do ochrony ekosystemów leśnych, a tym samym do zmniejszania wpływu zmian klimatu.

Ślad węglowy

Ślad węglowy

czyli całkowita suma gazów cieplarnianych wyemitowanych do atmosfery. Gazy cieplarniane, z których najczęściej emitowanym jest dwutlenek węgla, przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Ślad węglowy danego produktu mierzy się od jego wytworzenia (wliczając w to pozyskanie koniecznych surowców), przez transport, używanie i składowanie, aż po utylizację. Obecnie wszyscy powinniśmy się starać minimalizować swoje ślady!

Biodegradowalność

Biodegradowalność

odpady biodegradowalne rozkładają się na prostsze związki, ale podczas gdy proces ten powszechnie i szybko przebiega w przyrodzie, rozkład materiałów wytworzonych przez człowieka może zająć nawet kilka tysięcy lat. Normy co do odpadów biodegradowalnych nie są tak restrykcyjne, jak w wypadku kompostowalnych, więc niewykluczone jest powstanie szkodliwych substancji podczas degradacji takich odpadów. Odpady biodegradowalne wyrzucamy do pojemnika na śmieci zmieszane.

Kompostowalność

Kompostowalność

odpady kompostowalne to takie, które (z uprzejmym udziałem mikroorganizmów) rozkładają się na bardzo proste substancje stanowiące nawóz. Normy gwarantują, że podczas rozkładu nie zostaną uwolnione żadne szkodliwe substancje, a sam proces zakończy się w odpowiednio krótkim czasie (do 180 dni). Wystarczy wyrzucić odpady do brązowego pojemnika lub domowego kompostownika – i gotowe! To, co kiedyś było na przykład kompostowalną owijką na karty, już może zasilać glebę. I takie rozwiązania lubimy!

Obieg zamknięty

Obieg zamknięty

podstawowa zasada tzw. gospodarki cyrkularnej, czyli takiego zarządzania zasobami, w którym wszystko krąży w obiegu jak najdłużej, a konieczność sięgania po nowe surowce jest minimalizowana, podobnie jak wytworzone odpady. Klasycznym przykładem zamykania obiegu jest recykling , który ze zużytych produktów pozwala stworzyć nowe. Albo nasza ekofabryka, gdzie wykorzystuje się wody opadowe w instalacjach sanitarnych. I nic nie ginie!

ISO 14001

ISO 14001

to międzynarodowa norma określająca standardy zarządzania środowiskowego w danej firmie czy organizacji, będąca w użyciu od 1996 roku. Certyfikat ISO 14001 poświadcza, że firma robi wszystko, aby maksymalnie ograniczyć swój niekorzystny wpływ na środowisko.

Surowce wtórne

Surowce wtórne

mówiąc skrótowo, są to materiały mające wiele żyć (jak koty!). W przeciwieństwie do zwykłych śmieci, które ostatecznie trafiają na wysypiska (i do oceanów), surowce wtórne można przetworzyć w nowe przedmioty, zamiast zużywać do tego celu pierwotne zasoby ziemi. Ten proces nazywa się recyklingiem i aby mógł nastąpić, konieczne jest wyrzucanie papieru, plastiku, szkła czy aluminium do właściwego pojemnika na odpady.

Segregacja

Segregacja

krok konieczny, żeby z odpadów nadających się do recyklingu mogły powstać nowe materiały i przedmioty. Segregacja odpadów powinna zachodzić tak w każdym domu, jak i w przestrzeni publicznej. Wystarczy wyrzucić odpady do właściwego pojemnika. Kolory pojemników zależą od lokalnych ustaleń, ale najczęściej papier i karton wyrzucamy do niebieskiego, szkło do zielonego, a plastiki i metale do żółtego pojemnika. Bez segregowania surowce wtórne trafią na zwykłe wysypisko i nie zostaną ponownie wykorzystane.

Zero Waste

Zero Waste

to coraz powszechniejsza w gospodarce i stylu życia idea ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, głównie przez minimalizowanie ilości odpadów, jakie wytwarzamy. Idea opiera się o pięć słynnych zasad: odmawiaj (refuse), ograniczaj (reduce), wykorzystuj ponownie (reuse), poddawaj recyklingowi (recycle), kompostuj (rot). Firmy takie jak Fabryka Kart biorą udział w ruchu Zero Waste, produkując dobrze zaprojektowane, trwałe przedmioty wielokrotnego użytku, które mogą być utylizowane w ekologiczny sposób.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

jest najnowszym i najbardziej odpowiedzialnym trendem w gospodarce, a polega na ciągłym poszukiwaniu równowagi między dobrem planety, dobrem społeczności i dobrem firmy. Jego myślą przewodnią jest realizowanie potrzeb i korzystanie z zasobów w taki sposób, żeby przyszłe pokolenia miały takie same możliwości jak my.