Ekofabrik

Ekofabrik

även om en traditionell fabrik inte förknippas med en särskilt ekologisk natur, kan en ekofabrik göra det, eftersom deinnovativa lösningar,som används i den, t.ex. ett solcellssystem, värmepumpar eller användning av regnvatten i sanitära installationer, gör att du kan sluta kretsloppet och minimera påverkan på miljön. Vår fabrik, som öppnades 2020, byggdes dessutom enligt BREEAM-systemet, vilket garanterar att lokala leverantörers och underleverantörers tjänster användes under byggandet, och de moderna maskiner som vi utrustade den med möjliggör maximal optimering av produktionen.

Återvinning

Återvinning

det är bearbetningen av avfall till material från vilket nya produkter tillverkas. Tack vare detta behöver vi inte använda de ursprungliga råvarorna, och samtidigt dröjer sig skräpet inte kvar på planeten utan får ett nytt liv. Återvinning handlar oftast om plast, papper och glas.

Återvunnet – sådan information på produkten eller förpackningen betyder att föremålet är tillverkat av återvunnet avfall, och därmed – jordens resurser utarmades inte för att producera detta föremål.

Återvinningsbar – denna term informerar i sin tur om att ett visst föremål, när det inte längre används, kan återvinnas och bli ett annat föremål i framtiden – det räcker att slänga det i lämplig separat avfallsbehållare.

FSC

FSC

vad har våra lådor, kort, bräden, spelpjäser och andra spelelement gemensamt? Kartongen, pappret eller träet som de tillverkas av är FSC-certifierat,vilket garanterar ansvarsfull produktion och skydd av skogar mot olaglig avverkning, avskogning eller trädförstörelse.Certifikatet delas ut av en prestigefylld, oberoende ideell organisation (Forest Stewardship Council). Genom att köpa FSC-märkta produkter bidrar du till att skydda skogens ekosystem och därmed till att minska effekterna av klimatförändringarna.

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck

det vill säga den totala mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären. Växthusgaser, varav koldioxid är den vanligaste utsläppskällan, bidrar till den globala uppvärmningen. En produkts koldioxidavtryck mäts från dess produktion (inklusive anskaffning av nödvändiga råvaror), via transport, användning och lagring, till bortskaffande. Nuförtiden bör vi alla försöka minimera våra fotavtryck!

Biologisk nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet

biologiskt nedbrytbart avfall sönderdelas till enklare föreningar, men även om denna process är vanlig och snabb till sin natur kan det ta upp till flera tusen år för konstgjorda material att brytas ner. Normerna för biologiskt nedbrytbart avfall är inte lika restriktiva som för komposterbart avfall, så det är möjligt att skadliga ämnen genereras vid nedbrytningen av sådant avfall. Biologiskt nedbrytbart avfall ska slängas i blandavfallskärlet.

Komposterbarhet

Komposterbarhet

komposterbart avfall är avfall som (med artigt deltagande av mikroorganismer) sönderdelas till mycket enkla ämnen som utgör gödningsmedel.Standarderna garanterar att inga skadliga ämnen kommer att frigöras under nedbrytningen, och själva processen kommer att slutföras på tillräckligt kort tid (upp till 180 dagar). Släng bara avfallet i den bruna soptunnan eller hemkomposten – så är du klar! Det som tidigare var till exempel ett komposterbart kartongomslag kan redan mata jorden. Och vi gillar sådana lösningar!

Cirkularitet

Cirkularitet

grundprincipen för den så kallade cirkulära ekonomin, det vill säga resurshushållning där allt cirkulerar i kretslopp så länge som möjligt, och behovet av att sträcka sig efter nya råvaror minimeras, liksom det avfall som genereras. Ett klassiskt exempel på att sluta kretsloppet är återvinning, vilket gör att du kan skapa nya av använda produkter. Eller vår ekofabrik, där regnvatten används i sanitetsinstallationer. Och inget går förlorat!

ISO 14001

ISO 14001

det är en internationell standard som definierar standarderna för miljöledning i ett visst företag eller organisation och har använts sedan 1996. ISO 14001-certifikatet intygar att företaget gör allt för att minska sin negativa påverkan på miljön så mycket som möjligt. Och på kortfabriken kan vi skryta med detta certifikat!

Sekundära råvaror

Sekundära råvaror

kort sagt, detta är material som har många liv, (likt katter!). Till skillnad från vanligt skräp, som hamnar på soptippar (och i haven),kan återvinningsbart material återvinnas till nya föremål istället för att förbruka jordens ursprungliga resurser.Denna process kallas återvinning och för att den ska kunna ske är det nödvändigt att slänga papper, plast, glas eller aluminium i rätt avfallsbehållare.

Sortering

Sortering

är ett nödvändigt steg för att kunna skapa nya material och föremål av återvinningsbart avfall. Avfallssortering bör ske både i hemmet och i det offentliga rummet. Allt du behöver göra är att slänga avfallet i rätt behållare. Färgerna på behållarna beror på lokala arrangemang, men oftast slänger vi papper och kartong i blått, glas i grönt och plast och metaller i gult. Utan sortering kommer återvinningsbart material att gå till en vanlig deponi och kommer inte att återanvändas.

Zero Waste

Zero Waste

det är en idé som blir allt vanligare inom ekonomi och livsstil, vilket minskar den negativa påverkan på miljön, främst genom att minimera mängden avfall vi producerar. Idén bygger på fem kända principer:vägra, minska, återanvända, återvinna och kompostera.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

det är den senaste och mest ansvarsfulla trenden inom ekonomin, och den bygger på det ständiga sökandet efter en balans mellan planetens bästa, samhällets bästa och företagets bästa. Ledstjärnan är att möta behov och använda resurser på ett sådant sätt att kommande generationer har samma möjligheter som vi. På kortfabriken fokuserar vi på en sådan utveckling!