Wróć

S planetou se nehazarduje

Trend ekologického nakupování se rozjel. Z regálů a reklam na nás volají slogany, které propagují, že výrobek nemá nepříznivý dopad na životní prostředí. Bohužel, jak už s trendy bývá zvykem, mnoho společností využívá zájmu společnosti o planetu k reklamním účelům, aniž by toto sdělení podpořily skutečným zájmem o životní prostředí. Vytváření ekologických výrobků by přitom dnes nemělo být jen trendem, protože zůstává naší nejdůležitější povinností.

S planetou se nehazarduje

V každodenním životě můžeme na klimatickou krizi stále snadno zapomenout, ale ta stále pokračuje a každým rokem stále více chápeme, že v sázce je to nejvyšší – přežití Země, aby mohla být domovem pro budoucí generace. Naštěstí se stále více snažíme přispívat k ochraně životního prostředí, a to i při rozhodování o nákupu. Nakupujeme méně a rozumněji a vybíráme si udržitelné výrobky z ekologických surovin. Přitom dbáme na příslušné certifikace a máme své důvěryhodné značky.

A to je dobře, protože každý den se setkáváme s marketingovými triky a prázdnými prohlášeními výrobců (příkladem je móda biologické rozložitelnosti, zatímco kompostovatelné materiály jsou nejekologičtější). Naštěstí existují značky, které berou otázku ekologie zcela vážně. Stojí za to naučit se rozlišovat takové značky, které své ekologické strategie opírají o nejnovější vědecké výzkumy a přistupují k problému co nejpodstatněji.

Odpovědnost za dopad výrobku na životní prostředí totiž nezačíná na regálu obchodu a nekončí okamžikem, kdy si výrobek koupí spotřebitel. Při výrobě her pomocí technologie Ecofriendly Game to dobře víme!

Hry Ecofriendly vznikají v zelené továrně, která byla postavena udržitelně a využívá inovativní proekologická řešení. Stejně tak suroviny, které používáme k výrobě her, pocházejí pouze z důvěryhodných a certifikovaných zdrojů. Pamatujeme také na to, že i když používáme ty nejodolnější materiály a podporujeme minimalismus při pořizování, každá desková hra a balíček karet stejně jednou skončí v koši. Tím naše odpovědnost nekončí, protože hry jsou vyrobeny z takových komponentů, které lze recyklovat nebo kompostovat. Protože jediné zodpovědné řešení je oběh uzavřít!