Vysazujeme stromy

Protože si uvědomujeme, že čím více stromů, tím lépe pro nás i pro planetu, rozhodli jsme se kompenzovat výrobu her s logem Ecofriendly Game a zapojili jsme se do kampaně cyklického sázení. V této iniciativě hodláme pokračovat i v dalších letech.

Zřídili jsme tým pro ekologii a ochranu životního prostředí

Společnost pro svůj provoz spotřebovává elektřinu, vodu a produkuje odpad. Jsme si vědomi toho, že naše každodenní práce může poškozovat životní prostředí, a proto přijímáme iniciativy ke snížení škod způsobených každodenní prací společnosti. Zřídili jsme tým pro ekologii a ochranu životního prostředí, který aktivně školí a vzdělává naše zaměstnance a připravuje řadu akcí na podporu planety.

Čistíme stezky

Management je založen na hodnotách, bez kterých si naši společnost neumíme představit. Dobré vztahy se zaměstnanci, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, ekologické poslání a inspirace ostatních, aby přispěli k ochraně životního prostředí. Pro zaměstnance pravidelně pořádáme výlety do přírody, protože si velmi vážíme posilování a budování dobrých vztahů mezi zaměstnanci a také ekologických a vědomých návštěv krásných míst. Kromě skvělé zábavy a integrace čistíme stezky, aby byly přívětivější pro ostatní turisty. Chceme také ukázat, že i malé akce, jako je sebrání papírku ze země, provedené jako tým a společně, mohou přinést skvělé výsledky.

Lisujeme lahve a plechovky

Otázce třídění odpadu věnujeme velkou pozornost. Ve všech kuchyních ve společnosti jsme nainstalovali zařízení pro lisování plechovek a lahví a částku z prodeje těchto surovin věnujeme na dobročinné účely, které společně vybereme! Máme také speciální kontejnery, do kterých sbíráme plastová víčka a použité baterie.

Zbavujeme se plastu

Když už mluvíme o lahvích, musíme zmínit, že firemní lahve máme už pouze skleněné! A to máme k dispozici výdejníky se studenou, teplou nebo sycenou vodou, jejichž zprovoznění samozřejmě předcházely testy vody!

Školíme a vzděláváme

Aby se nám všechny dobré návyky dostaly do krve – na stěnách visí samolepky, které nám připomínají naše každodenní ekologické aktivity. Během školení a také ve speciálním ekologickém zpravodaji (samozřejmě v elektronické verzi!) připomínáme našim zaměstnancům, že každý den činíme rozhodnutí, která ovlivňují životní prostředí. Díky environmentálnímu povědomí víme, že každý z nás je motorem změny a že pokud začneme u sebe a svého okolí, můžeme pro životní prostředí udělat mnoho.

Budování povědomí o životním prostředí

Snažíme se být příkladem pro celý herní průmysl tím, že zdůrazňujeme náš poctivý závazek vůči životnímu prostředí. Naše strategie rozvoje je založena na třech pilířích ESG: životní prostředí, lidé a organizace. Snažíme se spojit opatření pro životní prostředí s opatřeními pro zaměstnance. Pořádáme různé ekologické aktivity, které mají vzdělávací a integrační hodnotu, protože spojují lidi kolem společných zájmů – například akce výměny oblečení nebo speciální firemní koutek pro sdílení knih. Zaměstnanci, kteří rádi tráví svůj čas kreativně, se mohou setkávat na ekologických workshopech, mezi které patří: tvoření lesa v zavařovačce nebo výroba vánočního čaje, kde se také učí zásadám zero waste.

Uplatňujeme vysoké standardy kvality a bezpečnosti

Protože známe pravidla hry, chceme hrát čistě, a proto uplatňujeme vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Zavedli jsme systém řízení ISO 9001:2015 a environmentální normu ISO 14001. Každoročně procházíme etickými audity SMETA 4P. Naše hry splňují evropskou bezpečnostní normu pro hry a hračky EN-71. V hrách s certifikátem Ecofriendly Game nahradili prvky z plastu suroviny, jako je látka, dřevo, lepenka, papír s certifikátem FSC® nebo průhledný kompostovatelný materiál s označením „100% COMPOSTABLE“.